فرمان هیدرولیک زانتیا همانند کلیه سیستم های فرمان هیدرولیک با مکانیزم خاص خودش نیروی لازم برای دور زدن فرمان توسط راننده را کم می کند و راننده در این حالت نرمی فرمان بیشتری احساس می کند. هنگامی که قصد پارک کردن خودرو مخصوصا در محل های کم عرض و باریک را داریم فرمان هیدرولیک به خوبی نقش خود را ایفا می کند و به راحتی پارک می شود زیرا سیستم هیدرولیک تمام نیروی تقویتی خود را فراهم می کند.

مشخصات میل فرمان در هیدرولیک زانتیا

سیستم هیدرولیک فرمان زانتیا همانند هیدرولیک سایر خودروها از اجزای معمولی و کلی شامل جعبه فرمان هیدرولیک، پمپ هیدرولیک، میل فرمان، روغن هیدرولیک، لوله ها و شیلنگ های رفت و برگشت روغن تشکیل شده است.

:: مطابق تصویر زیر که نمای میل فرمان زانتیا است، اتصالات میل فرمان برای سفت شدن به گشتاوری حدود 1/5 کیلوگرم.متر نیاز دارند.

:: مطابق تصویر زیر که نمای میل فرمان زانتیا است، اتصالات چهارشاخه فرمان برای سفت شدن به گشتاوری حدود 2 کیلوگرم.متر نیاز دارند.

:: مطابق تصویر زیر در میل فرمان زانتیا، مهره غربیلک فرمان که زیر فرمان جایگذاری شده است برای سفت شدن به گشتاوری حدود 3 کیلوگرم.متر نیاز دارد.

شکل 1: میل فرمان هیدرولیک زانتیا

شکل 1: میل فرمان هیدرولیک زانتیا

مشخصات فرمان هیدرولیک زانتیا

:: در تصویر زیر که نمایی از فرمان هیدرولیک زانتیا است شماره 1 که مشخص کننده محل اتصالات فرمان می باشد برای سفت شدن به گشتاوری حدود 1 کیلوگرم.متر نیاز دارد.

:: مطابق تصویر زیر در فرمان هیدرولیک زانتیا، شماره 2 که مشخص کننده پایه اتصالات فرمان می باشد برای سفت شدن به گشتاوری حدود 8 کیلوگرم.متر نیاز دارد.

:: مطابق تصویر زیر در فرمان هیدرولیک زانتیا، شماره 3 که مشخص کننده سیبک دنده شانه ای فرمان می باشد برای سفت شدن به گشتاوری حدود 6 کیلوگرم.متر نیاز دارد.

:: مطابق تصویر زیر در فرمان هیدرولیک زانتیا، شماره 4  که مشخص کننده مهره قفل میل رابط فرمان می باشد برای سفت شدن به گشتاوری حدود 4/5 کیلوگرم.متر نیاز دارد.

:: مطابق تصویر زیر در فرمان هیدرولیک زانتیا، شماره 5 که مشخص کننده مهره اتصال سیبک به سگدست می باشد برای سفت شدن به گشتاوری حدود 3/5 کیلوگرم.متر نیاز دارد.

:: مطابق تصویر زیر در فرمان هیدرولیک زانتیا، شماره 6 که مشخص کننده پیچ اتصال جعبه فرمان به سوپاپ می باشد برای سفت شدن به گشتاوری حدود 1/2 کیلوگرم.متر نیاز دارد.

:: مطابق تصویر زیر در فرمان هیدرولیک زانتیا، شماره 7 که مشخص کننده پیچ اتصال بازوی هیدرولیکی به پوسته فرمان می باشد برای سفت شدن به گشتاوری حدود 9 کیلوگرم.متر نیاز دارد.

:: مطابق تصویر زیر در فرمان هیدرولیک زانتیا، شماره 8 که مشخص کننده مهره اتصال بازوی هیدرولیکی به شانه ای فرمان می باشد برای سفت شدن به گشتاوری حدود 6 کیلوگرم.متر نیاز دارد.

شکل 2: فرمان هیدرولیک زانتیا

شکل 2: فرمان هیدرولیک زانتیا

آموزش باز کردن فرمان هیدرولیک زانتیا و معرفی ابزار لازم

:: برای باز کردن فرمان هیدرولیک به طور کلی به ابزاری برای خارج کردن سیبک نیاز داریم. در تصویر زیر نمایی از آن را می بینیم.

شکل 3: ابزار خارج کردن سیبک در فرمان هیدرولیک

شکل 3: ابزار خارج کردن سیبک در فرمان هیدرولیک

:: برای باز کردن فرمان هیدرولیک زانتیا ابتدا قسمت جلوی خودرو را با جک بلند می کنیم و هنگامی که چرخ های جلوی آن آزاد باشد در همان حالت نگه می داریم.

:: سپس چرخ ها را از خودرو جدا می کنیم و فشاری که از روغن هیدرولیک در سیستم وجود دارد را خارج می کنیم. حالا لوله های تغذیه، لوله های برگشت روغن و همچنین میل هایی که گیربکس را کنترل می کنند را باز کرده و جدا می کنیم.

شکل 4: مراحل باز کردن فرمان هیدرولیک زانتیا (1)

شکل 4: مراحل باز کردن فرمان هیدرولیک زانتیا (1)

:: پیچ و مهره های چهار شاخه فرمان را باز می کنیم و میل فرمان را از چهار شاخه های فرمان جدا می کنیم. در همین حال پیچ هایی که فرمان را به اکسل متصل کرده اند باز می کنیم که تعداد این پیچ ها دو عدد می باشد. سپس واشر ها را تعویض می کنیم.

شکل 5: مراحل باز کردن فرمان هیدرولیک زانتیا (2)

شکل 5: مراحل باز کردن فرمان هیدرولیک زانتیا (2)

:: حالا نوبت به فرمان هیدرولیک می رسد که در این مرحله مجموعه فرمان هیدرولیک را از سمت راست جدا می کنیم. برای اینکه تمامی این مراحل به درستی انجام شوند و تعمیر هیدرولیک فرمان زانتیا با موفقیت صورت بگیرد نیازمند این هست که این کار توسط تعمیرکاران خبره انجام بگیرد تا بتوانیم سلامتی خودروی خود را تضمین کنیم.

آموزش جمع کردن فرمان هیدرولیک زانتیا

:: برای جمع کردن سیستم فرمان هیدرولیک، ابتدا مجموعه فرمانی که در مرحله آخر باز کردیم را با واشر هایی که در شکل فوق نشان داده شده است محکم می کنیم.

:: پیچ متصل کننده فرمان به فریم اکسل را با واشر و مهره های جدید محکم می کنیم که برای سفت شدن به گشتاوری حدود 4/5 کیلوگرم.متر نیاز دارند.

:: میل فرمان را داخل چهار شاخه فرمان جایگذاری می کنیم و آن را با پیچ و مهره های جدید کاملا محکم و با دقت می بندیم.

:: لوله های تغذیه، لوله های برگشت روغن و میل های کنترل کننده گیربکس را با واشر جدید وصل می کنیم.

:: پیچ تنظیم فشار را می بندیم و چرخ های خودرو را نصب کرده و خودرو را پایین می آوریم.

:: چرخ های جلو را بررسی کرده و در صورت لزوم تنظیم می کنیم.

آموزش باز کردن میل فرمان هیدرولیک زانتیا

:: ابتدا فرمان خودرو را یک دور کامل می چرخانیم به گونه ای که چرخ های خودرو به طور مستقیم قرار بگیرند. سپس در اولین مرحله باطری را از خودرو جدا می کنیم.

:: در مرحله دوم غربیلک فرمان، قاب هایی که بالا و پایین میل فرمان قرار گرفته اند و همچنین در فیوز زیر داشبورد را باز می کنیم.

شکل 6: مراحل باز کردن میل فرمان زانتیا (1)

شکل 6: مراحل باز کردن میل فرمان زانتیا (1)

:: سوکت ها، اتصالات بالای میل فرمان و پیچ اتصال فرمان را باز می کنیم.

شکل 7: مراحل باز کردن میل فرمان زانتیا (2)

شکل 7: مراحل باز کردن میل فرمان زانتیا (2)

آموزش جمع کردن میل فرمان هیدرولیک زانتیا

:: ابتدا میل فرمان را بر روی چهار شاخه فرمان قرار داده و میل فرمان را به خوبی در آن جا می اندازیم.

:: پیچ و مهره های تصویر بالا را با گشتاور 1/5 کیلوگرم.متر به خوبی و با دقت سفت کنیم.

:: پیچ اتصال فرمان در شکل فوق را با گشتاور 2 کیلوگرم.متر با دقت سفت کنیم.

:: قاب بالا و پایین میل فرمان را با دقت بالا و خوب نصب کنیم.

:: غربیلک فرمان را با گشتاور 3 کیلوگرم.متر سفت کنیم.

:: در مرحله پایانی باطری را وصل کنیم.

آموزش باز کردن قفل فرمان هیدرولیک زانتیا

:: ابتدا باطری را جدا می کنیم. سپس غربیلک فرمان، قاب پایین و بالای میل فرمان و همچنین در فیوز زیر داشبورد را باز می کنیم.

:: مطابق تصویر شماره 7 در بالا سوکت ها و دسته سیم ها را با دقت و با حوصله جدا می کنیم.

:: مطابق تصویر زیر، پیچ ها را باز کرده، سوئیچ را با دقت بین علامت S و A قرار می دهیم.

:: مطابق تصویر زیر، خار را با پیچ گوشتی به عقب فشار می دهیم و قفل فرمان را جدا می کنیم.

شکل 8: باز کردن قفل فرمان هیدرولیک زانتیا

شکل 8: باز کردن قفل فرمان هیدرولیک زانتیا

آموزش جمع کردن قفل فرمان هیدرولیک زانتیا

:: ابتدا سوئیچ را همانگونه که در تصویر فوق دیدیم بین علامت S و A قرار می دهیم.

:: قفل فرمان را نصب می کنیم و خاری که با پیچ گوشتی باز کردیم را در جایگاه خود قرار می دهیم.

:: پیچی که در تصویر فوق باز کردیم می بندیم و سوئیچ را بیرون می آوریم و قفل فرمان را بررسی می کنیم که به درستی کار کند.

:: سوکت ها، دسته سیم ها، در فیوز زیر داشبورد، قاب پایین و بالای میل فرمان و همچنین غربیلک فرمان و در نهایت باطری را به درستی می بندیم.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.

فهرست