سیستم فرمان هیدرولیک 405 همانند سایر سیستم های فرمان هیدرولیک از اجزای اساسی جعبه فرمان هیدرولیک، پمپ هیدرولیک، کمک فرمان، شیر فرمان و … تشکیل شده است. جعبه فرمان هیدرولیک 405 از نوع جعبه فرمان های جک بیرون می باشد که ساختار داخلی آن متشکل از یک کمک فرمان و شیر فرمان است و نیاز به تراشکاری دارد. کمک فرمان 405 بر روی جعبه فرمان نصب می شود که ساختار داخلی آن ها از دو بوش تشکیل شده است. شیر فرمان های 405 نسبت به شیر فرمان های معمولی از کیفیت بالاتری برخوردار هستند که در آن ها از کاسه نمد های فابریک و با کیفیت استفاده شده است و هیچ گونه نشتی روغنی نخواهد داشت. ما در این پست به چگونگی تعمیرات گیربکس و دیفرانسیل 405 و آموزش باز و بست کردن آن ها می پردازیم. با ما همراه باشید.

گیربکس و دیفرانسیل پژو 405 از چه اجزایی تشکیل شده اند؟

در تصویر زیر نمایی کلی از گیربکس و دیفرانسیل 405 را مشاهده می کنیم.

شکل 1: نمای کلی گیربکس و دیفرانسیل پژو 405

شکل 1: نمای کلی گیربکس و دیفرانسیل پژو 405

دیفرانسیل و گیربکس 405، از قطعات و اجزای زیادی تشکیل شده است که در صورت خرابی هر یک از این قطعات کل مجموعه دچار اختلال می شود. در ادامه به تشریح این اجزای اصلی می پردازیم.

:: در تصویر زیر، شماره 1 مشخص کننده شفت ورودی گیربکس یا شفت کلاچ می باشد که مهره های این شفت با گشتاوری حدود 50 نیوتون.متر سفت می شوند.

:: شماره 2 مشخص کننده دو شاخه کلاچ می باشد که از وسط به پوسته گیربکس متصل شده است. قیفی که پشت این دو شاخ قرار گرفته است با گشتاوری نزدیک به 13 نیوتون.متر سفت می شود.

:: شماره 3 مشخص کننده پوسته یا بدنه اصلی گیربکس و دیفرانسیل است که این پوسته از اجزای داخلی محافظت می کند و بلبرینگ و شفت ها را بر روی خود نگه می دارد. مهره های پوسته با گشتاوری حدود 13 نیوتون.متر سفت می شوند.

:: شماره 4 مشخص کننده دنده عقب می باشد که به صورت هرز دوران می کند و در کنار چرخ دنده های شفت زیر قرار گرفته است. این دنده با گشتاوری حدود 20 نیوتون.متر سفت می شود.

:: شماره 5 مشخص کننده دنده محرک می باشد که حرکت را انتقال می دهد.

:: شماره 6 مشخص کننده شفت خروجی گیربکس می باشد که تمام دنده های گیربکس به طور هرز روی آن قرار گرفته اند. مهره های این شفت با گشتاوری حدود 50 نیوتون.متر سفت می شوند.

:: شماره 7 مشخص کننده بلبرینگ دیفرانسیل می باشد.

:: شماره 8 مشخص کننده دنده کیلومتر شمار گیربکس می باشد که پایه کیلومتر شمار با گشتاوری حدود 13 نیوتون.متر سفت می شود.

:: شماره 9 مشخص کننده دیاق است که بر روی گیربکس نصب می شود و سیم کلاچ را نگه می دارد. دیاق با گشتاوری حدود 20 نیوتون.متر سفت می شود.

شکل 2: قطعات تشکیل دهنده گیربکس و دیفرانسیل 405

شکل 2: قطعات تشکیل دهنده گیربکس و دیفرانسیل 405

آموزش نحوه باز کردن گیربکس پژو 405

:: ابتدا گیربکس را تمیز می کنیم، روغن آن را تخلیه می کنیم و درپوش عقب گیربکس را باز می کنیم.

:: برای اینکه شفت ورودی و خروجی قفل شوند، دنده ها را درگیر می کنیم و پین نگهدارنده و قفل کن ماهک را خارج کرده و متعلقات آن را بیرون می آوریم.

:: مهره شفت ورودی و خار فنری را باز می کنیم.

شکل 3: آزاد کردن مهره شفت ورودی و خار فنری جهت باز کردن گیربکس

شکل 3: آزاد کردن مهره شفت ورودی و خار فنری جهت باز کردن گیربکس

:: مطابق تصویر زیر، توپی کشویی دنده را بیرون می آوریم.

شکل 4: خارج کردن توپی کشویی دنده درگیر شده

شکل 4: خارج کردن توپی کشویی دنده درگیر شده

:: اگر پین ماهک هنوز وجود دارد آن را خارج می کنیم.

:: حالا توپی کشویی دنده ها را بدون قفل کن ماهک نصب می کنیم.

:: یکی از دنده ها را درگیر می کنیم و مهره شفت خروجی را باز می کنیم.

:: توپی کشویی آن دنده را باز کرده و دنده محرک و بوش مربوطه را خارج می کنیم.

:: مهره های بلبرینگ عقب شفت خروجی دیفرانسیل را باز می کنیم. (شماره 1 در تصویر زیر)

:: رینگ بلبرینگ را خارج می کنیم (شماره 2) و سپس ضامن شفت را به سمت بیرون می کشیم. (شماره 3)

:: دنده ای که به صورت هرز دوران می کند را با شل کردن پیچ هایش، باز می کنیم. (شماره 4 در تصویر زیر)

شکل 5: مراحلی از باز کردن گیربکس 405

شکل 5: مراحلی از باز کردن گیربکس 405

:: پوسته گیربکس را با باز کردن پیچ های اطرافش کاملا آزاد می کنیم.

:: شفت دنده عقب که به صورت هرز دوران می کند را بیرون می کشیم.

:: مجموعه پین ماهک و دنده ها را کاملا خارج می کنیم.

:: اهرمی که باعث تعویض دنده عقب دیفرانسیل می شود (شماره 1) را به همراه کلید قفل کن دیفرانسیل (شماره 2) و فنر مربوطه آن (شماره 3) را باز می کنیم.

شکل 6: باز کردن اهرم دنده عقب دیفرانسیل همراه با کلید قفل کن و فنر آن

شکل 6: باز کردن اهرم دنده عقب دیفرانسیل همراه با کلید قفل کن و فنر آن

:: خار فنری که به دو شاخه کلاچ متصل شده است را با ابزار مخصوص جدا کرده و اهرم آن را باز می کنیم.

:: دیاق نصب شده بر روی گیربکس همراه با کیلومتر شمار باز می کنیم.

:: اورینگ ها همراه با واشر تنظیم را باز می کنیم.

:: بلبرینگ ها را باز می کنیم و در پایان کار با باز کردن اجزای باقیمانده گیربکس کاملا آزاد می شود.

شفت ورودی گیربکس را چگونه باز کنیم؟

ابتدا قطعات لیست شده در زیر را به ترتیب و مطابق تصویر پایین باز می کنیم.

:: دنده محرک مربوط به دنده 4 که باعث انتقال حرکت می شود (شماره 2) را همراه با بوش مربوطه آن (شماره 1) باز می کنیم.

:: توپی کشویی دنده 4 را باز می کنیم. (شماره 3) و وضعیت توپی را نسبت به کشویی به خاطر می سپاریم تا هنگام بستن آن به مشکل نخوریم.

:: دنده محرک مربوط به دنده 3 که انتقال دهنده حرکت می باشد را باز می کنیم. (شماره 4)

:: بلبرینگی که جلوی شفت ورودی قرار گرفته است را باز می کنیم.

شکل 7: باز کردن شفت وروددی گیربکس

شکل 7: باز کردن شفت وروددی گیربکس

توجه: برای اینکه هنگام باز کردن شفت ورودی، سر آن دچار آسیب نشود مطابق تصویر زیر مهره مربوط به آن را می بندیم و هنگام خارج کردن بلبرینگ، طوری پرس می کنیم که دنده 3 روی میز قرار بگیرد.

شکل 8: محافظت سر شفت ورودی جهت جلوگیری از آسیب

شکل 8: محافظت سر شفت ورودی جهت جلوگیری از آسیب

شفت خروجی گیربکس را چگونه باز کنیم؟

ابتدا قطعات زیر را به ترتیب و مطابق تصویر زیر باز می کنیم.

:: دنده محرک مربوط به دنده 5 که باعث انتقال حرکت می شود را باز می کنیم. (شماره 1)

:: بلبرینگ نشان داده شده در تصویر را باز می کنیم. (شماره 2)

:: دنده محرک مربوط به دنده 3 و 4 که انتقال دهنده حرکت می باشد را باز می کنیم. (شماره 3)

:: دنده محرک مربوط به دنده 2 (شماره 4) را همراه با بوش مربوطه آن (شماره 5) باز می کنیم.

شکل 9: باز کردن شفت خروجی گیربکس

شکل 9: باز کردن شفت خروجی گیربکس

:: توپی و کشویی را باز می کنیم.

:: دنده محرک مربوط به دنده 1 را باز می کنیم.

:: بلبرینگ کف گرد را باز می کنیم.

شکل 10: باز کردن دنده محرک و بلبرینگ کف گرد

شکل 10: باز کردن دنده محرک و بلبرینگ کف گرد

:: خار حلقه ای نشان داده شده در تصویر را با ابزار خار باز کن، باز می کنیم و در نهایت بلبرینگ را خارج می کنیم.

شکل 11: باز کردن خار حلقه ای توسط خار باز کن

شکل 11: باز کردن خار حلقه ای توسط خار باز کن

توجه: برای جلوگیری از صدمه دیدن سر شفت خروجی، با مهره سر آن را می بندیم.

شفت خروجی گیربکس را چگونه جمع کنیم؟

مراحل بستن و جمع کردن شفت خروجی، عکس مراحل بازکردن آن می باشد.

:: ابتدا بلبرینگ را نصب می کنیم، سپس خار حلقه ای و بلبرینگ کف گرد را می بندیم.

:: دنده محرک مربوط به دنده 1 را نصب کرده و توپی و کشویی را با شیوه صحیح می بندیم.

:: دنده محرک مربوط به دنده 3 و 4 را محکم می کنیم.

:: بلبرینگ را مطابق تصویر زیر و به گونه ای که شیار اطراف آن به سمت بالا باشد نصب می کنیم.

شکل 11: باز کردن بلبرینگ 

شکل 11: باز کردن بلبرینگ 

:: در پایان، دنده محرک مربوط به دنده 5 را به گونه ای که برآمدگی آن به سمت بلبرینگ باشد را با مهره ای نو نصب می کنیم.

توجه: مراحل بستن و جمع کردن گیربکس و شفت ورودی نیز، عکس مراحل باز کردن آن می باشد. یعنی از آخرین قطعه ای که باز کرده ایم شروع به بستن آن می کنیم.

تنظیم کردن دیفرانسیل 

هنگامی که اقدام به تعمیر گیربکس و دیفرانسیل می کنیم در پایان کار تنظیم کردن بلبرینگ ها ضروری است.

:: ابتدا ارتفاع فلنج دیاق را اندازه گیری می کنیم.

شکل 12: ارتفاع فلنج دیاق

شکل 12: ارتفاع فلنج دیاق

:: در صورتی که ارتفاع فلنج دیاق 10 میلیمتر باشد، گیربکس آن نیاز به تنظیم ندارد و بدون واشر تنظیم پیش بار نصب می شود.

:: در صورتی که ارتفاع فلنج دیاق 8 میلیمتر باشد، گیربکس آن نیاز به تنظیم واشر پیش بار دارد.

تنظیم گیربکس با ارتفاع فلنج دیاق 10 میلیمتر

:: پوسته دیفرانسیل (شماره 1) را با پیچ و مهره نصب می کنیم و دنده کیلومتر شمار (شماره 2) را محکم می کنیم.

:: دیاق (شماره 3) را با اورینگ نو (شماره 4) بر روی گیربکس نصب می کنیم.

:: پایه مربوط به دنده کیلومتر شمار (شماره 5) را محکم می کنیم.

شکل 13: تنظیم گیربکس با ارتفاع فلنج دیاق 10 میلیمتر

شکل 13: تنظیم گیربکس با ارتفاع فلنج دیاق 10 میلیمتر

تنظیم گیربکس با ارتفاع فلنج دیاق 8 میلیمتر

:: ابتدا پوسته دیفرانسیل را کاملا محکم می کنیم.

:: دیاق را با واشر بر روی گیربکس می بندیم.

:: کیلومتر شمار و پایه های آن را محکم می کنیم.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.

فهرست