فرمان هیدرولیک پراید نسبت به فرمان معمولی اش مزایای بسیار قابل توجهی دارد. رانندگی آسان، خستگی کمتر راننده در مسافت های طولانی، ایمنی بیشتر پراید مجهز به فرمان هیدرولیک در سرعت های بالا، کنترل بیشتر خودرو هنگام مواجه با موانع، کم شدن تیزی فرمان و افزایش طول عمر قطعات فرمان از جمله این مزایا می باشند.

فرمان هیدرولیک پراید و اجزاء تشکیل دهنده آن

:: جعبه فرمان هیدرولیک از نوع دنده شانه ای و پینیون

:: لوله ها و شیلنگ های انتقال روغن هیدرولیک

:: پمپ هیدرولیک فرمان

:: مخزن روغن هیدرولیک

فرمان هیدرولیک پراید و نحوه عملکرد آن

در فرمان هیدرولیک پراید، پمپ هیدرولیک که از نوع پره ای می باشد در قسمت جلویی موتور خودرو قرار گرفته است. هنگامی که موتور خودرو روشن می شود نیروی میل لنگ ها از طریق تسمه های هیدرولیک به پمپ منتقل می شوند در نتیجه پره های پمپ شروع به چرخش می کنند. پمپ هیدرولیک قدرت مکش روغن را دارد و با این مکش، روغن در کل فرمان هیدرولیک جریان پیدا می کند. روغن هنگام عبور از پره های پمپ تحت فشار بسیار زیادی قرار می گیرد و به سمت جعبه فرمان هیدرولیک و اجزای آن فرستاده می شود.

از فشار تولید شده روغن توسط پمپ، برای سهولت گردش فرمان توسط راننده استفاده می شود، بدین صورت که این فشار نیروی لازم برای چرخاندن غربیلک فرمان توسط راننده را کم می کند و نیروی کمتری به دست راننده وارد می شود.

شکل 1: فرمان هیدرولیک پراید

شکل 1: فرمان هیدرولیک پراید

فرمان هیدرولیک پراید و مشخصات فنی اجزای آن

:: قطر داخلی غربیلک فرمان هیدرولیک پراید 380mm می باشد و دوران آن بین 2.9 تا 3.0 دور می باشد.

:: نوع محور فرمان هیدرولیک پراید تلسکوپی، نوع اتصال آن چهار شاخه ای و اندازه خم شدن آن 30mm می باشد.

:: جعبه فرمان هیدرولیک پراید از نوع دنده شانه ای، نسبت دنده آن بی نهایت و کورس دنده شانه ای آن 124mm می باشد.

:: روغن هیدرولیک مجاز پراید که انتقال دهنده نیرو می باشد از نوع DEXRON-II می باشد و میزان مورد نیاز روغن حدود 875 سی سی می باشد.

شکل 2: جعبه فرمان هیدرولیک پراید

شکل 2: جعبه فرمان هیدرولیک پراید

 فرمان هیدرولیک پراید و روغن های مجاز مورد استفاده در آن

در خودرو پراید روغن هیدرولیکی که مجاز به مصرف است صرفا از نوع DEXRONII می باشد، ولی در صورتی که این روغن در دسترس نباشد می توانیم به ترتیب الویت از روغن های زیر استفاده کنیم.

:: (GM DEXRONII(D

:: ATF DEXRON D ( یا ATF D-II)

:: PSF-III

:: DEXRON-IIE , API

:: ATFM-III

:: ATF220 3 ( یا DXF-2)

توجه : حدالمقدور سعی کنید برای سیستم هیدرولیک همیشه از یک نوع روغن استفاده کنید و هنگامی که روغن کم است از ترکیب روغن های فوق پرهیز کنید.

بررسی عیب های فرمان هیدرولیک پراید و دلایل آن

:: در صورتی که فرمان هیدرولیک پراید سفت و محکم شده باشد یکی از ایرادات زیر در سیستم وجود دارد؛ سطح روغن هیدرولیک داخل مخزن پایین است – هوا داخل سیستم وجود دارد – تسمه پمپ هیدرولیک شل شده و یا آسیب دیده است – لاستیک ها کم فشار شده اند – زاویه های فرمان بهم ریخته است – روغن ریزی در سیستم وجود دارد – فشار تولید شده از روغن کم است و یا اینکه جعبه فرمان دچار اختلال شده است.

:: در صورتی که در فرمان هیدرولیک پراید روغن ریزی دیده شود یکی از ایرادات زیر در سیستم وجود دارد؛ شیلنگ های اتصال به صورت صحیح نصب نشده اند – مخزن روغن هیدرولیک آسیب دیده است – شیلنگ ها و لوله های روغن آسیب دیده اند یا مسدود شده اند – پمپ هیدرولیک روغن ریزی دارد و یا شیر کنترل فرمان روغن ریزی پیدا کرده است.

:: در صورتی که فرمان هیدرولیک پراید به درستی عمل برگشت انجام ندهد و نامنظم عمل کند یکی از ایرادات زیر در سیستم وجود دارد؛ فشار باد لاستیک ها نامناسب است – زاویه های فرمان بهم ریخته است – جعبه فرمان آسیب دیده است – روغن هیدرولیک فرسوده شده است – پینیون و شانه ای فرمان با یکدیگر تنظیم نیستند.

:: در صورتی که از فرمان هیدرولیک پراید صدایی غیر عادی شنیده شود یکی از ایرادات زیر در سیستم وجود دارد؛ پایه های نصب شده پمپ یا جعبه فرمان شل شده اند یا این دو قطعه مهم آسیب دیده اند – تسمه پمپ هیدرولیک شل شده یا فرسوده شده است – داخل سیستم هوا وجود دارد که باید هواگیری انجام شود.

هواگیری سیستم فرمان هیدرولیک پراید

هواگیری سیستم هیدرولیک بیشتر مربوط به روغن هیدرولیک می باشد، زیرا در صورت وجود هوا در مخزن روغن علاوه بر شنیدن صداهای اضافی، فرمان هیدرولیک به درستی کار نمی کند و مشکلات زیادی در فرمان هیدرولیک دیده می شود.

:: برای انجام عملیات هواگیری ابتدا سطح روغن داخل مخزن را کنترل می کنیم و چرخ های خودرو را باز کرده و خودرو را توسط جک بالا می دهیم.

:: در وضعیت خاموش بودن موتور، فرمان را چندین مرتبه کاملا به چپ و راست می چرخانیم و مجددا سطح روغن مخزن را چک می کنیم. در صورت کاهش روغن به داخل مخزن روغن اضافه می کنیم. این عملیات را تا جایی که سطح روغن ثابت شود تکرار می کنیم.

:: حالا موتور را روشن می کنیم و در حالی که با دور آرام کار می کند غربیلک فرمان را چندین بار کاملا به طرفین می چرخانیم. بررسی می کنیم که سطح روغن پایین نیامده باشد، در غیر این صورت به داخل مخزن روغن اضافه می کنیم. اگر در این حالت روغن کف آلود باشد نشان دهنده این است که هنوز در سیستم هوا وجود دارد.

توجه : در صورت اضافه کردن روغن به داخل مخزن سطح روغن باید بین L و H قرار داشته باشد.

اندازه گیری فشار در سیستم هیدرولیک فرمان پراید

فشار تولید شده از روغن هیدرولیک توسط پمپ پراید را در دو حالت، زمانی که شیر گیج اندازه گیری بسته است که حالت مدار بسته نام دارد و زمانی که شیر گیج اندازه گیری باز است که حالت مدار باز نام دارد اندازه گیری می کنیم.

1- حالت مدار بسته زمانی که شیر گیج اندازه گیری بسته است.

:: ابتدا لوله فشار قوی پمپ هیدرولیک پراید را جدا می کنیم و گیج اندازه گیری فشار را با گشتاوری حدود 6-4 کیلوگرم.متر در مسیر پمپ به جعبه فرمان هیدرولیک متصل می کنیم.

:: سپس برای اندازه گیری دمای روغن، دماسنجی را داخل مخزن روغن هیدرولیک قرار می دهیم و سیستم را به روش توضیح داده شده هواگیری می کنیم.

:: عملیات هواگیری سیستم را تا زمانی که روغن کف آلودگی نداشته باشد و صاف شود ادامه می دهیم. اما اکر بعد از انجام مکرر عملیات هواگیری هنوز هم روغن ناخالصی داشته باشد نشتی هوا به داخل سیستم را بررسی می کنیم.

:: با استفاده از دماسنج داخل مخزن، دمای روغن هیدرولیک را بررسی کرده و اگر این دما در محدوده مجاز 60 -50 درجه سانتی گراد باشد فرمان را مجددا چندین بار می چرخانیم تا دمای روغن هیدرولیک به محدوده مجاز برسد.

:: فشاری که بر اثر روغن هیدرولیک از پمپ خارج می شود را اندازه گیری می کنیم. حد مجاز این فشار باید در محدوده 75 تا 80 کیلوگرم بر سانتی متر مربع باشد. در این وضعیت دو حالت پیش می آید:

:: چنانچه فشار از حد مجاز خود پایین تر باشد باید پمپ هیدرولیک را از نظر سالم بودن بررسی کنیم.

:: چنانچه فشار از حد مجاز بالاتر باشد باید لوله ها و شیلنگ های رفت و برگشت روغن را از نظر مسدود بود بررسی کنیم و پمپ هیدرولیک را باز کرده و تعمیر یا در نهایت تعویض کنیم.

شکل 3: حالت مدار بسته

شکل 3: حالت مدار بسته

توجه : در حالت بسته که فشار مدار را اندازه گیری می کنیم عملکرد و کارکرد صحیح پمپ را مورد بررسی قرار می دهیم.

2- حالت مدار باز زمانی که شیر گیج اندازه گیری باز است.

:: در این حالت فرمان را کاملا به چپ و یا راست می چرخانیم تا بتوانیم مقدار فشار روغن را بخوانیم. فشار روغن هیدرولیک در حالتی که شیر گیج اندازه گیری را باز گذاشته ایم با حالت فوق که شیر بسته بود یکسان است یعنی در محدوده 75 تا 80 کیلوگرم بر سانتی متر مربع می باشد.

:: این بار اگر فشار روغن در این محدوده نبود باید جعبه فرمان هیدرولیک را از نظر سالم بودن بررسی کنیم.

:: در پایان کار گیج فشار اندازه گیری متصل به جعبه فرمان را جدا می کنیم و لوله های فشار قوی پمپ را وصل کرده و سفت می کنیم. دماسنج را از داخل مخزن برمی داریم و سیستم را هواگیری می کنیم.

توجه : در حالت باز که فشار مدار را اندازه گیری می کنیم عملکرد و کارکرد صحیح جعبه فرمان را مورد بررسی قرار می دهیم.

سفت بودن فرمان هیدرولیک پراید و راه حل های آن

مهم ترین عاملی که باعث سفتی فرمان هیدرولیک پراید می شود تنظیم نبودن باد لاستیک ها است. اگر این مساله را بررسی کردیم و از باد لاستیک ها مطمعن شدیم طبق مراحل زیر سفتی فرمان را بررسی می کنیم:

:: ابتدا خودروی پراید را روی زمین صاف قرار می دهیم، در حالی که دماسنجی داخل مخزن روغن هیدرولیک است با سوئیچی که روی پمپ قرار دارد دور موتور را به 1000 دور می رسانیم و فرمان را یک دور کامل به چپ، سپس به راست می چرخانیم تا دمای روغن به حد مجاز 60-50 درجه برسد، در همین حین به صدایی که از پمپ به گوش می رسد دقت می کنیم.

:: حالا نیروسنجی را جهت اندازه گیری نیروی فرمان به غربیلک فرمان متصل می کنیم و نیروی فرمان در یک چرخش کامل را اندازه می گیریم. محدوده مجاز این نیرو 4Kg می باشد در صورتی که نیرو بیشتر از این محدوده باشد چند دلیل وجود دارد اول اینکه ممکن است هوا در سیستم وجود داشته باشد دوم اینکه سطح روغن داخل مخزن پایین است سوم اینکه روغن ریزی در سیستم وجود دارد و در نهایت باید فشار پمپ و جعبه فرمان را بررسی کنیم.

:: در صورتی که سفتی فرمان بیش از حد شد و حالت قفل کردن فرمان به وجود آمد مطابق تصویر زیر مهره زیرین گردگیر چهار شاخه رابط را بررسی می کنیم، اگر این مهره باز شده باشد، بین چهار شاخه قرار می گیرد در نتیجه مانع چرخش فرمان و قفل کردن آن می شود برای حل این مشکل آن مهره را باید سفت کنیم.

شکل 4: قفل شدن فرمان بر اثر گیر کردن مهره بین چهار شاخه فرمان

شکل 4: قفل شدن فرمان بر اثر گیر کردن مهره بین چهار شاخه فرمان

:: هنگامی که صدایی غیر عادی از سیستم فرمان هیدرولیک پراید به گوش می رسد، در اولین گام برای اینکه مطمعن شویم هوایی در روغن وجود ندارد سطح آن را چک می کنیم، در صورت وجود هوا عملیات هواگیری را انجام می دهیم.

شنیدن صداهای غیر عادی در فرمان هیدرولیک پراید و راه حل های آن

:: هنگامی که صدایی غیر عادی از سیستم فرمان هیدرولیک پراید به گوش می رسد، در اولین گام سطح روغن داخل مخزن را بررسی می کنیم در صورت لزوم، به مخزن روغن اضافه می کنیم و اگر مخزن نشتی و آسیب دیده باشد آن را برطرف می کنیم. فیلتر روغن را بر می داریم و سطح روغن را در حالی که موتور روشن و گرم شده است بررسی می کنیم. در این شرایط نباید هیچ گونه حبابی روی روغن دیده شود و با چرخش کامل فرمان به طرفین، سطح روغن را برای نبودن هوا داخل مخزن بررسی می کنیم. در صورت وجود هوا عملیات هواگیری را انجام می دهیم.

:: با انجام عملیات هواگیری، اگر هنوز هم صدا وجود داشت، تماس لوله های روغن با بدنه موتور را از همه جهات بررسی می کنیم، تسمه پمپ هیدرولیک را بر می داریم و موتور را روشن می کنیم و با چرخش کامل فرمان به چپ و راست صدا را بررسی می کنیم در صورتی که:

1- هنوز همان صدا به گوش برسد ایراد از پمپ هیدرولیک فرمان نیست و موتور را خاموش می کنیم و سایر قسمت ها را چک می کنیم.

2- صدا قطع شود ایراد از پمپ است و عملیات تست فشار در حالت مدار بسته را انجام می دهیم در این جا دو حالت پیش می آید:

:: اگر فشار در محدوده مجاز نباشد پمپ را تعویض یا تعمیر می کنیم.

:: اگر فشار در محدوده مجاز باشد، تست فشار در حالت مدار باز را انجام می دهیم و اگر در این حالت فشار باز هم در محدوه مجاز نباشد، جعبه فرمان را تعویض می کنیم.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.

فهرست